Horses-Online.cz

Ostrovský Macík

Zvířátka léčí (Foto: o. s. Ostrovský Macík)

Text a foto:

Hlavní motto Občanského sdružení Ostrovský Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku, které zní: "Je spousta opuštěných zvířat a je také spousta opuštěných lidí a naším úkolem je dávat je dohromady", mnohé napovídá. O zajímavé a smysluplné práci, které se v Krušnohoří již pět let Macík věnuje, jsem si povídala s Hankou Šimkovou.

Čím se lišíte od ostatních útulků a podobných zařízení?

Macík není typickým útulkem, jedná se o azyl pro týraná, nemocná a hendikepovaná zvířata bez rozdílu. Provozuje odchytovou službu a také se věnuje kastracím koček. Útočiště zde nacházejí poraněná zvířátka a je jedno, jedná-li se o domácího nebo divokého nešťastníka. Mnohá z nich jsou potom využívána v celé řadě činností, přičemž jedna činnost navazuje na další a jsou vzájemně propojeny tak, aby mohlo být maximálně využito všech vkladů - finančních, časových i pracovních. Základem je práce s mládeží a seniory. Jedním z nejdůležitějších cílů potom zlepšení vztahů mezi dětmi samotnými a zvýšení zodpovědnosti ke svému okolí.

Jak tato činnost vypadá prakticky?

Pořádáme dopolední programy pro děti ze škol a školek. Děti se jim srozumitelným způsobem seznamují s problematikou ochrany přírody a zvířat. Není třeba zdůrazňovat, že takové akce spojené s názornou ukázkou se setkávají s velkým ohlasem a zájmem. Uvedu malý příklad za všechny: ze skupinky čítající 25 dětí se s živou kozou nebo krávou setkalo jen jedno dítě z deseti a tak není divu, že ukázky dojení bývají největším zážitkem z celého kurzu. Děti, které Macík navštěvují opakovaně, prokazují podstatné kladné změny v chování ke zvířatům. Snáze totiž pochopí nutnost jejich ochrany a slušného chování k bezbranným a na člověku mnohdy závislým tvorečkům. V podobném duchu je toto téma prezentováno samozřejmě také široké veřejnosti.

Neméně prospěšný je program pro seniory. Každý týden pravidelně ve čtvrtek se z vybraných zvířátek stávají malí terapeuti, kteří zpestřují pobyt starým a opuštěným lidem v Domově důchodců v Nejdku. Pravidelné setkávání zvířátek se seniory přispívá k lepšímu zvážení a ocenění vlastního života, jakožto jeho zodpovědného a smysluplného využití.

O tuto aktivitu mají zájem další domovy důchodců, protože přímý kontakt se zvířetem přináší seniorům výrazné zlepšení duševního i fyzického stavu. U ležících klientů dochází k vizuálnímu kontaktu se zvířetem, který u nich výrazně stimuluje snahu se hýbat a mnozí z nich komunikují i verbálně, což se běžně nestává.

Nemohu se nezeptat – kolik vás na to všechno je?

U nás nenajdete žádné placené zaměstnance – pouze dobrovolníky a členy z řad dětí. V týmu působí i několik specializovaných poradců – pro chov koní RNDr. Zuzana Pindová, pro chov exotického ptactva Dagmar Urbanová, v oblasti kynologie se angažuje Petra Polachová a další. Jsme nevýdělečné sdružení, závislé na dotacích. Stěží bychom se obešli bez sponzorů z řad jednotlivců i firem, kterým nejsou osudy zvířat lhostejné. K důležitým sponzorům patří právní zástupce JUDr. Karel Jelínek, Ing. Václav Peleška a manželé Radovi, Nadace ČEZ, mimochodem bez ní bychom již neexistovali, Nadace Robin, Karlovarský kraj a město Ostrov, MUDr. Petr Šantora, kolektiv pracovníků Mattoni, Monika St&quml;hrová, Martin Bezouška, Milada Hromádková a Helena Stixová a mnozí další nejmenovaní, kterým tímto děkujeme.

Jaká zvířátka můžeme u vás vidět?

V azylu najdete tato zvířata: 9 psů (Jim, Amanda, Džekyna, Jessica, Erik, Bertík, Čap, Jeana, Harry), které přijímáme pouze na dožití a z  těch nejhorších životních podmínek, něco kolem 30 – 40 koček, berana Jardu, kozy Amálku a Rozárku, husy, kachny, slepice, krávu Natašu a její telátko a také různá volně žijící zvířata, která jsou zde dočasně. Například v zimě sem najdou cestu i labutě, ježci a drobné ptactvo.

Domov u nás našlo také 11 koníků, jejichž životní osudy jsou pestré a málokdy veselé. S  pomocí některých z nich nabízíme relaxační ježdění. Nejde o hipoterapii či rehabilitaci, cílem je celkové uvolnění těla jezdce a splynutí s pohybem koně. Této aktivity využívají například Léčebné lázně Jáchymov.

Představíte nám své čtyřnohé přátele?

Patnáctiletý teplokrevník PADUÁN, narozený v Kladrubech, následkem dlouhé nemoci oslepl na jedno oko. Je to ale velká osobnost a vůdce celého stáda. O rok starší kříženec DARK je nejhodnější a také nejznámější z našich koníků. Po pádu na překážce přišel o oko a zranil se na zadní noze. Byl zachráněn před odvozem na jatka a nyní rozdává radost hlavně dětem, je to jejich miláček. Čtrnáctiletou LUCKU, krásnou noričku s  něžnýma očima ze spárů nepřízně osudu vytrhlo společenství SOS – život pro koně a paní Milada Hromádková. Dříve Lucka pracovala v lese. Obětavý člověk pan Jánošík vysvobodil z velice špatných podmínek hucula jménem HEY HEY. Čtyřletý koník zpočátku trpěl natolik velkými psychickými blokacemi, až se zdálo, že ani nebude využitý k ježdění. Naštěstí se i u něho vše v dobré obrátilo. Také jeho bratr ONDRÁŠ, narozený v roce 2002, má na týrání doživotní vzpomínky v podobě ztráty oka a poškozené nohy. Oba jsou určeni pro ostrovské školy a školky. MATHIAS byl odkoupený v dubnu 2006 ze špatných podmínek a dnes to největší mazel. Osmiletého chladnokrevníka MICHAELANGELA mezi cestou na jatka a péčí v novém domově dělily pouhé dva dny. Kvůli zranění nohy nemohl nadále tahat v lese a tak se ho díky iniciativě Lenky Filipové a Lucie Fošenbauerové podařilo zachránit navzdory velmi špatnému zdravotnímu stavu. Přátelský a k lidem důvěřivý světlohřívý ryzáček je po několika vážných lékařských zásazích, při nichž prokázal obrovskou trpělivost, nyní spolu s Luckou využíván na kondiční vyjížďky do okolí. Jedním z těch šťastnějších, kteří si nemuseli v minulosti projít peklem, je tříletý poník ELGI, který se jako dar od sponzora do Macíku dostal naprosto zdravý. Byl přivezen nedopatřením, protože koník, pro kterého jsme původně jeli, nebyl schopen převozu a tak jel Elgi jako náhradník. Zdravím překypující VUNDYS, třináctiletý plnokrevník, nám byl darován na dožití. Jeho život byl od samého počátku hodně pestrý. Narodil se z dvojčat a byl ustájen v předsíni rodinného domu. Volné chvilky trávil poslechem vážné hudby, neboť jeho panička je učitelkou hudby. Nikdy nepoznal dostihovou dráhu, celý život prožil bez povinností na zahradě. LUNA je roční hříbátko s vrozenou vadou předních nohou. Nyní je po operaci, kterou jí zaplatila Ing.Helena Stixová. Dvouletý poník JEZE působí v pobočce Suchá u Nejdku, kde ho připravuje Lucie Fošenbauerová na práci s malými dětmi.

Když jsme u dětí, jak se jim ve společnosti koní líbí?

Děti se  s nimi aktivně zúčastňují veřejných akcí jako: zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově, Michaelská pouť v Ostrově, Den dětí v Ostrově, Folková Ohře na Horním Hradě, Hubertova jízda v Horním Žďáru, kterou ve třídě začátečníků letos v říjnu vyhrála Renata Polachová s koněm Vundysem a za dospělé Marie Krákorová s koněm Roal Able, pravidelné návštěvy v ostrovských družinách či Vánoční spanilá jízda Ostrovem. Některá naše zvířátka je možno vidět také jako součást živého Betlému na náměstí v Ostrově.

Mají možnost zlepšovat komunikaci s dospělými tím, že je informují o naší činnosti. Aktivně se zapojují do vystoupení se zvířaty a velkým oceněním pro ně samotné je fakt, že výsledky své práce mohou presentovat při nejrůznějších akcích. To vše dohromady slouží také jako motivace do budoucna.

O prázdninách je pro ně pořádán čtyřdenní pobyt v azylu. Jejich vzájemné sblížení mezi sebou i mezi zvířaty je zásadním cílem.

S koníky pracujeme na bázi přirozené komunikace a dokonce v našem v areálu za účasti absolventa Fakulty veterinárního lékařství v Brně Jiřího Bendy úspěšně proběhl dvoudenní kurz. K osobě pana Bendy se v rychlosti ráda vrátím – jeho cesta za poznáním koňského nitra je podobná tisícům dalších a přesto zajímavá. Ačkoliv studoval Parelliho metody a doplnil je obecnou etologií výcviku koně, největších zkušeností se dočkal v praxi zásluhou vlastního, na počátku problematického koně...

Pokud i vy máte zájem rozšířit skupinu lidí, bojujících za práva zvířátek, můžete navštívit stránky www.macik.websnadno.cz .

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,4 Známkovalo: 19 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Galerie obrázků - Ostrovský Macík
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Další z obyvatelů azylu Macík
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Hubertova jízda 2007
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Hubertova jízda 2007 - předávání cen, druhá z leva zástupkyně Nadace ČEZ
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Ostrovský Macík má sídlí v Podkrušnohoří
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Michaelangelo
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Michaelská pouť 2007 - H. Šimková a Dark
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Michaelská pouť 07 - K.Stixová a Lucka
Foto: o. s. Ostrovský Macík
Popis: Vundys
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 14. února 2008