Horses-Online.cz

Padang

Zdroje informací:

Původ a historie:

Padang pochází ze Sumatry a jedná se v podstatě o zušlechtěný typ batackého původu. Choval se v Padang Mangabes na jižním pobřeží ostrova, kde Holanďané založili hřebčín, a byl zušlechtěn arabskou krví. Předkem ponyů chovaných v Padang Mengabes mohl být málo známý kmen místních koní zvaný preanger, což byl patrně výsledek křížení mezi místními klisnami a dovezenými araby nebo berbery. V zemi jako je Indonésie, kde není pro dokonalý vzrůst koní vhodné podnebí, ani půda, nelze pochybovat o tom, že jedinou možností bylo přilití krve araba nebo berbera, protože ti jediní mohli zlepšit domorodé poníky. Ostatně bez trvalého přílivu krve koní z jiných oblastí nelze místní stáda uchránit před degenerací.

Popis a charakteristika:

Je to lehce stavěný pony, poměrně kvalitní a ohnivý. Je silný a vytrvalý, daleko víc, než by se dalo předpokládat z jeho velikosti. Ani při těžké práci v úmorném vedru se nepotí. Padang je vysoký 127 cm. Má lepší tělesnou stavbu než ostatní plemena ze Sumatry, ale kostra je lehká. Holeně jsou dlouhé, kopyta tvrdá a dosti dobře utvářená, spěnky jsou slabé. Záď je přiměřeně dobře utvářená, bedra jsou kratší. Kůň není v zádi přestavěný, jako jiná plemena.

Galerie obrázků - Padang
Zdroj: Obrazová encyklopedie koní - Elwyn Hartley Edwards
Popis: Padang
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 24. prosince 2003