Horses-Online.cz

Anglický polokrevník

Vysvětlení názvu:

Anglický polokrevník (A1/2) značí jedince, který má nejméně 50% krve A1/1 a pochází z teplokrevné klisny, a jedince vzniklé jejich pářením. Tato charakteristika se však neztotožňuje s terminologií používanou v předchozích desetiletích ve středoevropských chovech (hřebčínech) bývalé rakousko-uherské monarchie. Tato terminologie se v mezinárodních kruzích stala nepřehlednou a nebyla přijata. V našem pojetí jsme tedy nazývali koně kmenů Furioso, Przedswit atd. jako anglické polokrevníky, i když podíl A1/1 u nich často nedosahoval v páté generaci ani 1/32. Tedy takovými polokrevníky jsou zrovna tak např. koně hannoverští, trakénští (ti mají podíl A1/1 ve srovnání s našimi koňmi vyšší). Nazývají se však podle zemí, ve kterých se chovají. Například hannoverský teplokrevník odpovídá našemu dřívějšímu označení polokrevníka - jde tedy o synonyma.

Některé kmeny:

Více se o některých kmenech budu zmiňovat samostatně v rámci jednotlivých plemen.

FURIOSO

Furioso byl dříve velmi rozšířený, hlavně na Moravě. Jeho zakladatelem byl A1/1 Furioso (narozený v roce 1836). Chov Furiosů se brzy rozšířil i do hřebčínů v Radovci a Piberu. V některých zemích došlo ke spojení jejich chovu s jinými kmeny, např. Furioso-North Star atd. Furiosové byli koně vícestranného výkonnostního typu, kteří se výborně uplatňovali v zemědělství. V našem chovu se výrazně prosadily některé linie, a to jemnější F IX, XI, IV a poněkud robustnější, ale rovněž výkonné linie F V, VII, VIII a hlavně linie F XIII, která dosahovala na Moravě vysoké úrovně. V rámci tohoto plemene se též vyskytovali koně s výbornými jezdeckými schopnostmi. Například jen náhodně vyřazený Furioso Rozkopal se stal po kastraci naším dlouhodobě špičkovým drezúrním koněm. I při těchto výborných vlastnostech Furiosů jejich chov postupně zanikal. Poslední snahy o jejich udržení vyvíjel slovenský hřebčín v Motěšicích.

PRZEDSWIT

Przedswit byl založen v hřebčíně Piber anglickým plnokrevníkem téhož jména, narozeným v roce 1872. Po dvouletém půdobení v Piberu byl jeho chov přesunut do Radovce a odtud byli potomci Przedswita posíláni do českého chovu. Skutečným zakladatelem tohoto kmene byl spíše Przedswitův syn, narozený ještě v Piberu z mohutné matky 54 Eclatante. Chov Przedswitů se později vrátil do Piberu a pak byl směrován do Kladrub a Pohořelic u Napajedel. Příslušníci kmene Przedswit se svým tělesným rámcem, exteriérem i výkonnostními vlastnostmi podobají Furiosům. Z liníí se nejvíce uplatnily P VII a P VIII. Zvláště však vynikal P II, který dal kladrubskému hřebčínu 42 plemenných klisen a 45 plemenných hřebců. Przedswit, obdobně jako Furioso, plně uspokojoval nároky zemědělství na vícestranné výkonné koně, kdy četní jedinci byli i ušlechtilí v jezdeckém typu. Kmen Przedswit zanikal a byl udržován ještě Przedswitem X, který vynikal skokovými schopnostmi.

NORTH STAR

North Star byl založen A1/1 stejného jména, narozeným v roce 1844 v maďarském hřebčíně Mezöhegyes, kde se k jeho chovu využívali koně kmene Furioso. Stejná kombinace se používala i v kladrubském chovu, kam se North Star dostal po první světové válce. Exteriérově byl podobný Furiosům, byl však poněkud méně harmonický.

GIDRAN

Gidran má původ v Maďarsku, a to v hřebčíně Bábolna. Založil ho plemeník stejného jména, importovaný arab, narozený v roce 1810. Jeho chov se rozšířil do mnoha zemí střední Evropy a též na Balkán. V našich podmínkách byl chov tohoto kmene dosti rozšířen, neboť tito koně byli rámcoví, poměrně robustnější a vyhovovali tak potřebám zemědělského provozu. Byli využíváni též v kavalerii a právě tento zájem později preferoval jezdecké vlastnosti Gidranů. Tím lze vysvětlit objevující se netahavost některých jedinců. Zvláště na Moravě chovaný Gidran byl mohutnější a byl v zemědělství oblíben. Z hlediska krevní stavby převládala u Gidranů anglická krev.

STAR OF HANNOVER

Kmen byl založen angloarabským hřebcem stejného jména a měl krátkou životnost. Koně tohoto plemene představovali na danou dobu typ moderního jezdeckého koně. Byli chováni v hřebčínech v Hostouni, Kladrubech a Horních Motěšicích. V padesátých letech kmen zanikl.

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 2,1 Známkovalo: 196 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 24. prosince 2003