Horses-Online.cz

Fellský pony

Zdroje informací:

Původ a historie:

Fellský pony pochází ze severu Anglie. Jeho vlast je obklopena severními a západními svahy Pennin a blaty Westmorelandu a Cumberlandu. Sotva lze pochybovat o tom, že nejstarším předkem fellského ponyho byl tehdejší černý chladnokrevný fríský kůň, potomek evropského divokého lesního koně. Největší vliv na fella ovšem měl silný, rychlý galloway. Toho sedlali hlavně pohraniční skotští nájezdníci a později skotští honáci, kteří kupovali dobytek v Anglii. Galloway byl chován mezi údolím řeky Nith a mysem Galloway. Přestože je již od 19. století považován za vyhynulého, uznávané kvality, které odkázal britským koním, jsou dosud patrné. Galloway v kohoutku měřil 132 - 142 cm, byl otužilý, skromný a měl jistý krok, mimořádnou životnost a byl velmi rychlý. Patrně on vytvořil kmenové stádo, z něhož za použití orientálních plemeníků v 17. a 18. století vyrost anglický plnokrevník. Nejslavnější z dávných hřebců-zakladatelů chovu fellského ponyho byl v 18. století Lingcropper, což byl patrně galloway. Našli ho během jakobritského povstání v roce 1745 ještě osedlaného, jak spásá vřes (cropping the ling) na Stainmoru ve Westmorlandu.

Ve své vlasti se fell často označuje jako Brough Hill Pony, protože bývá spojován s trhy v Brough Hill.

Popis a charakteristika:

Strmý skalnatý terén a drsné podnebí jejich domoviny způsobily, že tito poníci vynikají jistým chodem a skromností. Jsou nenároční a jako všechna zvířata z blat se spokojí se skromnou pastvou spoře rostoucích travin s malou výživnou hodnotou. Mají vynikající konverzi živin, celková konstituce je tvrdá.

Standard klade důraz především na konstituci a pracovní schopnosti. Přesto má pony malou, poměrně ušlechtilou a úhlednou hlavu s rovným profilem a velkými nozdrami a jemné žuchvy. Krk je poměrně dlouhý, hlava vysoko nesená. Plec je kvalitní, se šikmou lopatkou, trup svalnatý s dobře klenutými žebry a silnými bedry. Záď je poněkud skloněná, ohon bohatý, dobře nesený, hříva hustá a kštice bohatá. Hříva ani kštice se nepřistřihují. Silné nohy mají na spěnkách a holeních bohatý jemný rous. Obvod holeně nemá mít méně než 20 cm. Hlezna jsou korektní, fell nikdy nemívá sblížená hlezna nebo šavlovitý postoj. Okrouhlá kopyta mají tvrdou modročernou rohovinu. Fellští poníci jsou většinou vraníci nebo tmaví hnědáci, zřídka bělouši. Bílé znaky jsou nežádoucí. Výška nesmí přesáhnou 143 cm.

Povaha:

Fellští poníci jsou učenliví a ovladatelní, mají živou a příjemnou povahu.

Využití a sport:

Fell tradičně sloužil jako soumar, podobně jako jeho soused dales. Navíc je fell skvělý klusák, a proto sloužil mnohem víc pod sedlem než v zápřeži. Dnes, když si znovu získává své pravé místo, slouží jak k jízdě, tak k tahu, ale kromě toho při křížení dává skvělé sportovní koně pro příslušné kategorie. Prostřednictvím Willsonových poníků se stal také výchozím plemenem pro moderního hackney ponyho.

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,6 Známkovalo: 161 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 24. prosince 2003