Horses-Online.cz

Coloradský rančerský kůň

Zdroje informací:

Úvodem...

Ačkoliv jsou američtí koně proslulí rozmanitostí svého zbarvení, přece jen i zde existují pouhá tři plemena vyznačující se skvrnitým zbarvením. Jsou to appaloosa, americký pony a coloradský rančerský kůň. Appaloosa pravděpodobně ovlivnila Colorado Rangera. Ovšem pro zapsání do plemenné knihy coloradského rančerského koně není zbarvení nejdůležitější podmínkou, tou je rodokmen, sahající k některé z uznaných zakladatelských linií...

Název plemene:

Colorado Rangerbred Horse

Vysvětlení názvu:

Toto zvláštní plemeno dostalo poněkud neprávem název podle amerického státu Colorado, ačkoliv jeho předky byli arab a berber a počátky chovu ležely ve Virginii. Ovšem ke skutečnému rozvoji plemene došlo až ve státě Colorado a koně byli pojmenováni z podnětu coloradské státní univerzity.

Původ a historie:

V roce 1878 navštívil generál Ulysses S. Grant tureckého sultána Abdul Hamida v Constantinopoli (dnešním Istanbulu) a dostal od něj darem dva koně, čistokrevného bílého araba z kmene Saklaví-Gidran jménem Leopard (nar. 1873) a berbera, modrého bělouše Linden Tree (nar. 1874). Grant tyto koně odvezl do Ameriky a tam je Randolph Huntington použil k šlechtění lehkých tažných koní, které chtěl nazvat americo-arab. Tento projekt neuspěl, a tak byli oba koně posláni do Nebrasky na Colbyho ranč, kde kryli místní klisny, některé skvrnité nebo strakaté. Jejich potomci měli výborné vlastnosti a vypadali velmi zajímavě. Celou skupinu těchto koní získal A.C.Whipple z Kit Carson county v Coloradu.

Teprve tam došlo k cílevědomému šlechtění nového plemene. Whipple objevil bílého hřebce s černýma ušima jménem Tony, který byl výsledkem příbuzenské plemenitby. Leopard byl jeho dvojnásobným dědem. Tento kůň byl využit k liniové plemenitbě. Whippelova rodina linii trvale udržovala, ale o vznik plemene se výrazně zasloužil i Mike Ruby z ranče Lazy J. Bar, který koupil syna Tonyho, hřebce jménem Patchese a berbera Maxe po Waldron Leopardovi. Ty použil jako hřebce zakladatele neobvyklého plemene s neobvyklým zbarvením. V roce 1934 bylo plemeno uznáno a dostalo pojmenování colorado rangers a byla založena asociace chovatelů těchto koní. Jejím prezidentem byl až do své smrti roku 1942 Mike Ruby. Díky svému zvláštnímu zbarvení ze tito koně značně rozšířili a dostali se dokonce i do Jordánska, kde se chovají v královském hřebčíně v Ammánu.

Popis a charakteristika:

Coloradský ranger je velmi kvalitní a ušlechtilý kůň, který vlastnosti a povahu zdědil po arabských a berberských otcích a barvu po matkách, které měly španělskou krev.

Coloradský ranger je mohutný kůň se silnými končetinami a pevnou zádí. Průměrná výška je 157 cm a nohy jsou poněkud kratší než u plnokrevníků nebo berberů. Svalnatostí poněkud připomíná quartera, i když s ním zřetelně není příbuzný. Podobně zbarvenou appaloosu připomíná kromě zbarvení i řídkou hřívou a ohonem a poměrně tvrdou srstí. Svalnaté nohy mají velmi dobré klouby a mimořádně tvrdá, velmi zdravá a odolná kopyta. Povoleny jsou všechny typy zbarvení, ale velmi žádoucí je tygří, bělouši s černými kulatými nebo oválnými skvrnami. Tito koně pak mají mít pruhovaná kopyta, podobně jako appaloosa. Na rozdíl od ní však má coloradský kůň mnohem dokonalejší stavbu a mnohé znaky arabských a berberských předků. Díky přísnému chovatelskému řádu je také mnohem vyrovnanější a jeho cenné vlastnosti se spíše upevňují a vylepšují, než aby se stíraly jako u komerčně příliš využívané appaloosy. Chovatelé dbají na to, aby si plemeno udrželo především svou robustnost, tvrdost a výkonnost.

Zajímavé je, že coloradský kůň se zbarvením appaloosy může být zařazen do registru tohoto plemene a použit dokonce k chovu, což ovšem originalitu appaloosy dále poškozuje. Opačný postup je vyloučen, appaloosa se do chovu rengerů nikdy dostat nemůže.

Povaha:

Kupodivu povaze tohoto koně nevěnovali chovatelé velkou pozornost. Po orientálních koních zdědili tito koně velkou inteligenci, tvrdost, úžasnou živelnost, američtí předkové je vybavili robustní silou, obratností v pohybu v terénu, vytrvalostí a odvahou. Ovšem tito koně jsou značně sebevědomí a temperamentní a vyžadují pevnou ruku a cit pro ovládání. Jsou často poměrně agresivní a hřebci nejsou právě snášenliví. Rovněž klisny jsou velmi srdnaté a dovedou tvrdě bránit hříbata nejen před přirozenými nepřáteli, ale i před lidmi. Osvědčují se nejen při práci s dobytkem, ale také při pohybu v neschůdném terénu, protože mají skvělý orientační smysl a vynikající rovnováhu. Jsou skromní a dovedou se přizpůsobit drsným podmínkám. Nejsou lekaví a střelba a jiné hluky jim nevadí. Při dobrém výcviku obstojí i při náročných policejních či vojenských akcích.

Využití a sport:

Coloradský ranger byl vychován jako pracovní kůň, s ohledem na potřeby hlídkové služby, lesníků a rančerů chovajících skot v hornaté oblasti státu Coloradu a přilehlých krajů. Tuto úlohu plní znamenitě, ale čím dál tím více si získává oblibu jako kůň jezdecký a přehlídkový. Jeho nápadné zbarvení je totiž velmi atraktivní a oblíbené i při jezdeckých podnicích jako jsou rodea. Jsou také velmi oblíbeni u milovníků westernového ježdění.

Coloradský rangerský kůň je idelální zvíře pro turistiku na koni, protože bezpečně obstojí i v těch nejdrsnějších a nejneschůdnějších oblastech a nedá se poplašit šelmami nebo neobvyklými přirodními jevy. Vyhovuje ovšem jen zkušeným a zdatným jezdcům. Jsou to koně velice tvrdí, houževnatí a obratní, mají skvělý orientační smysl, jsou neúnavní a vydrží bez vody déle než kterékoliv jiné plemeno koní, kromě brumbyů. Díky těmto neobvyklým vlastnostem získávají zájem milovníků koní z celého světa, avšak vzhledem k přísným podmínkám chovu není snadné si toto plemeno opatřit, a proto se dostávají jen do nejlepších hřebčínů za nemalé částky. Chovná základna totiž není nijak široká a američtí chovatelé žárlivě střeží své nejlepší chovné kusy.

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,9 Známkovalo: 79 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 24. prosince 2003