Horses-Online.cz

Australský divoký pony

Zdroje informací:

Původ a historie:

Podobně jako v Austrálii zdivočeli předkové dnešního brumbyho, stalo se tak i u poníků dovážených do Austrálie v polovině 19. století pro prospektory. Jednalo se především o velšské poníky a timory. Na rozdíl od pohledných australských poníků, kteří se cílené chovají, divocí ponyové jsou nevzhledná, neušlechtilá a velmi plachá zvířata, skrytě žijící v malých skupinkách v australském vnitrozemí. Nejsou registrováni a zatím jim nikdo nevěnuje velkou pozornost.

Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 24. prosince 2003