Horses-Online.cz

Australský pony

Zdroje informací:

Úvodem...

V Austrálii neexistovali domorodí koně, a proto první přistěhovalí Australané záviseli plně na dovezených koních a ponících, kteří jim pomáhali využít ohromný potenciál nové vlasti. Koně přicházeli do Austrálie s každým novým přísunem přistěhovalců, ponyové z nedaleké Indonésie se zde velmi brzy asimilovali. Po dlouhodobém proměnlivém šlechtění se v roce 1920 vytvořil australský pony a ani ne o 10 let později byla založena plemenná kniha. Typ australského ponyho byl diferencován do různých tříd. Na velkých výstavních přehlídkách je velmi populární. Pony klub v čele chovu tohoto ponyho je řízen stejným způsobem jako tato prestižní organizace v Anglii...

Název plemene:

Australian pony

Vysvětlení názvu:

Toto plemeno skutečně vzniklo na australském kontinentě a získalo svébytný charakter díky cílevědomému šlechtění. Svou velikostí i vzhledem nepochybne patří mezi poníky.

Původ a historie:

Austrálie je kontinent se svéráznou zvířenou, kde až do příchodu Evropadnů existovalo jen několik málo vyšších savců - kaloni a netopýři, několik zavlečených druhů krys a dingo, který přišel spolu s Australany z jihovýchodní Asie o pár tisíc let dříve. První koně se tedy do Autrálie dostali až v 18. století, a to většinou v nepatrném počtu a brzy podlehli nezvyklému podnebí. Teprve v 19. století, když se kolonizace v Austrálii rozběhla, začali se dovážet koně, kteří splňovali náročné podmínky. Byli to především nanároční a otužilí poníci z jihovýchodní Asie. Jejich nespornou výhodou bylo, že nemuseli absolvovat dlouhou cestu po moři, která v době plachetnic byla pro koně nesmírně náročná, a navíc pocházeli z oblasti s velmi podobným podnebím. K prvním dovezeným poníkům patřili malí koníci z Timoru, kteří se dováželi hlavně po roce 1803. Timorský pony měřil v kohoutku nejvýše 120 cm, ale byl pozoruhodně výkonný a vytrvalý. Především to však byl polodivoký kůň, který se pásl ve volné přírodě a byl tedy zvyklý si samostatně vyhledávat potravu. Z Timoru bylo na severní pobřeží Austrálie blízko, takže přísun drobných koníků byl bezproblémový. Timor byl ve své době portuglaskou kolonií, a proto je pravděpodobné, že byl dovoz doplňován i jinými indonézskými plemeny, například sumbou, javánskými poníky, případně i nečistokrevnými koňmi z jihočínské a malajské oblasti. Větší koně se koncem 18. a začátkem 19. století dováželi většinou z jižní Afriky, ti rovněž lépe snášeli australské podnebí, než evropští koně. Když se upevnila britská moc, vzrostl přísun koní z Indie, kteří byli větší, ušlechtilejší a všestrannější. Se zlepšením lodní dopravy začali Britové dovážet i poníky ze Spojeného království, především malé shetlandy a skoty, exmoory a irské connemary. Daleko největší význam však měl velšský horský pony, vynikající výkonností a inteligincí. Tato pestrá směs byla zprvu ryze účelová a typ byl velmi nevyrovnaný. Teprve koncem 19. století se přikročilo k cílevědomému šlechtění svébytného plemene.

Hřebcem zakladatelem australského ponyho byl velšský horský pony Dyoll Greylight, jehož matka Moon Light údajně připomínala malého araba a otec Dyoll Starlight nosil titul nejkrásnějšího ponyho světa. Hebeček byl dovezen do Austrálie za vysokou cenu 1000 guinejí a byl označován za nejhezčího poníka na světě, tento titul sdílel se svým otcem. Dyoll Greylighta koupil pan Anthony Horden, jehož dcera později, když byl v roce 1978 rozpuštěn největší z velšských hřebčínů Coed Coch, zaplatila za hřebce Coed Coch Bari 21 000 liber. Bari byl také potomkem Starlighta prostřednictvím svého otce Salsbari a děda, světově proslulého Coed Coch Madoga. Do Austrálie se v šedesátých a sedmesátých letech vyvezlo ještě mnoho ponyů, ale krev Starlighta, si u všech ponyů, kteří se počítají k australskému plemeni, dosud udržuje převahu. V roce 1930 byla založena plemenná kniha australského ponyho a prestižní Pony Club. Australané se s vervou ujali šlechtění tohoto poníka a vytvořili celou řadu tříd, například výstavní, jezdeckou, pracovní, dokonce se chovají i typy zvláště vhodné pro děti.

Popis a charakteristika:

Představu o původních australských ponících nám mohou poskytnout zdivočelí australští ponyové, menší obdoba populárních brumbyů. Jsou to převážně potomci dovážených poníků různého původu, hlavně timorů a velšů, kteří sloužili prospektorům v době zlaté horečky a náhodně pak unikli ze zajetí. Žijí skrytě v australském vnitrozemí a jsou to drobná, velmi plachá zvířata, často pronásledovaná. Není jich mnoho, ale mají vynikající vlastnosti, byť i nevalný vzhled. Naproti tomu australský pony byl zušlechtěn různými plemeny, včetně malých plnokrevníků a arabů. Vznikl tak velmi pohledný, malý, ale dobře stavěný pony, jehož kohoutková výška kolísá mezi 122 a 142 cm. Je to všestranné plemeno, vhodné k jízdě, ale dovede pracovat i v zápřeži.

Australský pony je plemeno značně proměnlivé ve velikosti a typu. Převážně se projevuje vliv velškého ponyho typu B. Má hezkou hlavu s dobře utvářenýma ušima a velkýma, výmluvnýma očima. Má úměrný, dobře osvalený krk, silné plece, šikmou lopatku a bezvadné přední nohy s velmi pevnými kopyty. Kohoutek je výrazný a celý trup budí dojem spíše miniaturního jezdeckého koně než pravého ponyho. Zadní nohy jsou dokonale utvářené, stehenní kost je zvlášť dlouhá, hlezenní kloub velmi pružný a silný. Australský pony vyniká dlouhým krokem a pružnými, pravidelnými chody. Nejušlechtilejší výstavní koně jsou skutečně dokonalá zvířata, většina australských ponyů je však účelová a výborně se hodí k výcviku dětí, případně nepříliš velkých amatérských jezdců. Smíšený původ australského poníka se odráží i ve zbarvení, může mít prakticky libovolnou barvu. Po svých britských předcích zdědil poměrně bohatou hřívu a ocas. Pro předvádění se zpravidla hříva vyvazuje, aby vynikl pěkný, vznosný krk, žíně ocasu se zarovnávají, pravidelně nízko nad spěnkami.

Povaha:

Australský pony má vynikající základ. Po jihoasijských předcích zdědil velikou skromnost, vytrvalost a ovladatelnost, po velšských ponících pronikavou inteligenci, ohnivost a vnímavost. Krev arabů a plnokrevníků, byť i v malé míře, dodala tomuto plemeni osobitost, hrdý vzhled a více temperamentu. Podle australských pramenů je to plemeno velmi inteligentní, hravé a vytrvalé. Mimo Austrálii je ovšem málo známé, takže většina Evropanů s nimi nemá žádné zkušenosti.

Využití a sport:

Původní australští poníci byli dovezeni pro těžkou práci, služili převážně jako soumaři v neschůdných krajinách bez cest a k různým pracím kolem nerostných dolů. Teprve mnohem později se zušlechtění poníci dostali do příznivějších podmínek, hlavně na jižním a východním pobřeží Austrálie. Střediskem jejich chovu se staly státy Viktorie, Nový Jižní Wales, pobřežní oblasti oblasti Queenslandu a Západní Austrálie. Prošlechtěný australský poník je především jezdecký kůň, i když je malý. Výborně se hodí pro děti a osoby s menší tělesnou váhou. Je ovladatelnější a povahově příjemnější než australský honácký kůň a podstatně mírnější než koně s větším podílem krve plnokrevníka. Zvláště výborně se uplatňuje při různých jezdeckých hrách, protože je nejen poslušný a velmi obratný, ale také hravý, takže se odbře baví. Snadno se naučí pracovat i v zápřeži a používá se pak při různých reprezentačních příležitostech. Je ideálním koněm pro prázdninovou turistiku na koni, zejména pro děti, ale dodnes se uplatňuje i při lehkých pracích v zemědělství a vůbec v životě na osamělých stanicích a farmách.

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,5 Známkovalo: 98 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 24. prosince 2003