Horses-Online.cz

Anglo - lusitano

Anglo - lusitano (www.pferde-rassen.de)

Původ a historie:

Tito koně se chovají v Portugalsku. Cílem šlechtění mezi lusitánskými klisnami a plnokrevnými hřebci bylo vytvoření koně, který by vynikal rychlostí plnokrevníka a měl temperament, učenlivost a vznosné chody lusitána.

Popis a charakteristika:

Anglo - lusitano má korektní exteriér, ušlechtilou hlavu, většinou rovný profil, na kterém je však dobře patrná španělská krev. Stavba těla je lehká, ale prozrazuje sílu. Krk je elegantní, dlouhý a dobře nasazený s pěkným obloukem. Hrudník je hluboký, plece dobře utvářené, podporující volnou akci. Záď je rovná a relativně krátká, svalnatá. Ohon je nasazen středně vysoko. Nohy jsou obvykle zdravé a mají pevná a tvrdá kopyta. Vyskytují se především hnědáci, bělouši a plaváci. Výška se pohybuje mezi 150 a 162 cm. Povaha je většinou klidná, temperament příjemný.

Využití:

Vzhledem k povaze a původu se tito koně dobře uplatňují jako závodní, a to hlavně v drezuře a dále pak ve skocích a díky odvaze také při býčích zápasech.

Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 8. května 2004