Horses-Online.cz

Jak bude hříbě vypadat v dospělosti?

Zdroj:

Úvodem...

Kosti koně dospívají podle určitého rozvrhu. Když se s ním seznámíte, můžete podle daných mír a proporcí předvídat, jak bude hříbě vypadat v dospělosti. Některé rozměry jsou na stupni zralosti už u porodu - např. třetí prst zakončený kopytem dokonaly osifikuje už v děloze. Části pánce rostou do věku 4,5 - 5 let. Každá kost má svůj vlastní rozvrh dozrávání.

Všeobecně řečeno nejdřív dospívají končetiny. Noha dospívá zezdola směrem nahoru. V 6 měsících je zcela dokončen růst po zápěstí (koleno), v 18 měsících pod loketním kloubem. Zbytek se vyvíjí až do věku pěti let. Hloubka těla roste trochu ještě i po dosažení tohoto věku.

V každém věku lze na základě dostupných údajů vyslovit určité předpoklady.

Při narození

60% výšky, 47% délky v dospělosti

Rozměr, která se nejvíce přibližuje stupni v dospělosti, je míra od zápěstí (kolene) k zemi. Při narození dosahuje více než 81% očekávané délky. Hrubý odhad maximální velikosti tedy lze udělat hned po narození hříběte porovnáním tohoto rozměru s příslušným rozměrem jeho matky.

Přirozeně genetické i vnější faktory způsobují rozdíly, ale z hlediska průměru u jednotlivých plemen si lze udělat přibližný výpočet výšky koně v dospělosti hned jak se narodí. U koní quarter se délka od zápěstí (kolene) k zemi při narození rovná 24% kohoutkové výšky v dospělosti. U arabských koní se rovná 25 procentům.

U většiny koní platí přibližně stejné poměry. Takže když je u hříběte vzdálenost od středu zápěstí (kolene) k zemi 16 palců (1 palec = 2,54 cm), v dospělosti budeme mít kohoutkovou výšku asi 16 x 4 = 64 palců.

Co ještě můžeme říct o novorozeném hříbátku? Má už přibližně 60% své výšky očekávané v dospělosti a bezmále právě tolik procent délky hlavy. Když se hlava zdá v porovnání s výškou příliš dlouhá, už to tak pravděpodobně zůstane.

Samozřejmě se hříbě zdá nohaté. Má jen 47% budoucí délky těla a asi tolik i hloubky. Jelikož délka a hloubka jsou v této chvíli zhruba ve vyváženém poměru, když tělo vypadá v porovnání s hloubkou dlouhé, též se to pravděpodobně nezmění.

Délka krku se vyvíjí přibližně takovou mírou jako délka a hloubka těla, ale opožďuje se za délkou hlavy. Když je v této fázi krk v porovnání s hlavou krátký, není potřeba se zneklidňovat, má pro růst víc prostoru než hlava. Když se jeví krátký v porovnání s tělem, už se to asi nezmění.

V 6 měsících

82% výšky, 78% délky v dospělosti

Délka od zápěstí (kolena) k zemi je už konečná a od paty (hlezna) k zemi zaostává jen málo, takže nyní už lze dělat přesnější předpověď o maximální výšce - a to porovnáním této výšky u hříběte s příslušným rozměrem dospělých koní.

Délce od loketního kloubu k zemi už chybí asi jen 10% do konečné očekávané míry. Výška v kohoutku a délka hlavy představují přibližně 82% míry v dospělosti. Délka dohnala výšku asi o 4%. Krk dosahuje asi 75% konečné délky. Není třeba se pozastavovat nad tím, že ve srovnání s jinými proporcemi působí jako krátký. Poměr kosti záprstí (holeně) už dosahuje asi 80% velikosti v dospělosti a šířka kostí by měla být v souladu s celkovou výškou. Ale nezoufejte, když 6-měsíční kůň působí dojmem příliš lehkých kostí. Kost záprstí (holeně) už svojí konečné délky dosáhla.

Ve 12 měsících

89% výšky, 89% délky v dospělosti

Výška v kohoutku dosahuje 89% dospělého rozměru. Délka těla je po etapě dalšího rychlého růstu zhruba na stejné úrovni vyspělosti jako výška. Když je tomto vývojovém stádiu výška v proporci s délkou hřbetu, už se to nezmění. Hlava už dosáhla 89% rozměru v dospělosti. Krk dosáhnutím 81% konečného stavu stále zaostává. Zatím se může jevit v porovnání s ostatními částmi těla krátký.

Výška od loketního kloubu k zemi nyní dosahuje 93% konečného rozměru. Ale záprstí (holeň) při dosáhnutí 87% konečného průměru má ještě stále možnost zmohutnět.

Ve 18 měsících

95% výšky, 95% délky v dospělosti

Do konečné výšky chybí necelých 5% a ve stejném poměru se prodlužuje hlava i tělo. Hloubka hrudníku se rychle vyrovnává ostatním rozměrům. Pokud kůň vzhledem k výšce a délce působí úzkým dojmem, je možné, že takový už zůstane. Krk délkou ještě zaostává, ale rozdíl se pomalu srovnává.

Výška nohy od loketního kloubu k zemi už dosáhla maxima. Když nohy v porovnání s hloubkou nebo délkou těla vypadají krátké, už takové i zůstanou. Ale pokud se zdá průměr záprstí (holeně) malý, pořád je naděje na zlepšení, protože do ukončení vývinu ještě chybí asi 5%.

Ve 2 letech

97% výšky, 97% délky v dospělosti

Výška, délka, hloubka a hlava jsou již souměrné, do ukončení růstu chybí asi 3%. Krk délkou dohnal ostatní části a jestli se nyní jeví krátký, už takový i zůstane. Zaosvává šířka hrudníku, ale neznepokojujte se, když při pohledu zepředu vypadá úzká, její vývin dosáhl pouze 88%. Průměr záprstí (holeně) se ještě pořád může zlepšit o procento nebo dvě.

Ve 3 letech

98 - 99% výšky i délky v dospělosti

Hlava i krk mají konečnou podobu. Výška v kohoutku i délka těla jsou již souměrné, ale ještě je možnost jedného až dvou procent růstu. Stejnou měrou se může zlepšit i průměr záprstí (holeně). Šířka hrudníku dosáhla 92% a bude se vyvíjet až do 5. roku.

Z hlediska stavby dosáhla kostra defenitivní podobu. Když se vám nyní její proporce nepozdávají, můžete doufat již jen v korekci svalstvem a tukem.

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,6 Známkovalo: 177 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 29. května 2005