Horses-Online.cz

Pravidla pro práci v terénu

Ježdění v přírodě je důležitou součástí základního výcviku. Jeho předpokladem je kromě jezdcovy jistoty v sedle také ovládání pravidel chování v terénu. Jakožto host v přírodě se musí jezdec chovat tak, aby si nezískal odpůrce, ale jen přátelo. Jen málokdo má to štěstí, že mezi jeho stájí a vytouženou přírodou není rušná silnice. Ve vlastním zájmu se musí každý snažit snížit na co nejmenší míru veškerá rizika, která jsou s vyjížďkami do terénu spojená. Koně, na kterých jedou do terénu méně zkušení jezdci, musí mít denně zajištěný dostatečný pohyb a musí být zvyklí na provoz na silnici, aby nedocházelo k nehodám. Abychom se vyvarovali zbytečného napětí a nemuseli venku dotahovat sedla, je dobré, uvolní-li se koně na jízdárně. Jezdec musí mít bezpečnou tří nebo čtyřbodovou přilbu, na nohou pak jezdecké boty, nebo alespoň "chapsy". Sedlo a uzdečka se z bezpečnostích důvodů musí před každou vyjížďkou důkladně prohlédnout.

Nezkušení jezdci by do terénu nikdy němeli jezdit sami. Doprovod zkušené osoby je v každém případě nezbytný. Na betonových nebo asfaltových cestách by se mělo jezdit jen krokem - šetříme tím koním nohy a zabráníme možnému uklouznutí. Abychom se vyvarovali nepříjemností, musíme se vyhýbat příkopům, náspům, stezkám pro chodce a cyklisty a turistickým stezkám, v dešti bychom neměli jezdit po rozměklých cestách nebo po náledí. Tempo musíme volit podle momentální situacce a terénních podmínek. Míjíme-li chodce, cylisty, jiné jezdce nebo vozidla, musíme přejít do kroku. Tempo volíme všeobecně podle jakosti cesty, povětrnostních podmínek, přehlednosti terénu, stupně výcviku jezdce a stupně výcviku koně.

Způsobí-li jezdec v terénu škodu, oznámí to neprodleně majiteli pozemku. Po jízdě ve skupině je nutné umět se mezi sebou rychle a jasně domluvit. První jezdec skupiny dává rukou pokyny, které pak následující jezdec předá dál. Poslední jezdec předává tato znamení ostatním účastníkům dopravního provozu (na delší dobu zvednout ruku znamená přejít do kroku, několikrát krátce zvednutá ruka znamená vykročit, naklusat nebo nacválat, změna směru na otevřené cestě se oznamuje upažením levé nebo pravé paže).

Pokud je cesta dostatečně široká a provoz na ní ojedinělý, mohou jet vedle sebe dva jezdci. Musí však mezi sebou udržovat mezeru cca 2 - 3 kroky. Nacválat můžeme až po několika klusových a krokových reprízách, kdy se koně dostatečně uvolní.

Zlatá pravidla:

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,5 Známkovalo: 70 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 7. ledna 2004