Horses-Online.cz

Penalizace na parkuru

Chyby

Tabulka A

Chyby jsou penalizovány trestnými body nebo sekundami v souladu s tabulkou uvedenou v této kapitole.

Výjimky pro mistrovstí, hry a Pohár národů:

Za mistrovství se v národních soutěžích považuje pouze mistrovská soutěž na úrovni národní federace.

Výsledky podle tabulky A:

Součet trestných bodů za chyby na překážkách a trestných bodů za překročený stanovený čas představuje výsledek, kterého soutěžící na parkuru dosáhl. Pro rozlišení rovnosti výsledku na prvním a nebo na dalších místech je možno, v souladu s podmínkami stanovenými pro danou soutěž, vzít v úvahu dosažený čas.

Metody stanovení výsledku podle tabulky A:

Soutěže ne na čas
Soutěže na čas

Tabulka C

Chyby podle tabulky C jsou penalizovány v sekundách, které se připočítávají k času parkuru soutěžícího a nebo jej vylučují.

Výjimky pro mistrovstí, hry a Pohár národů:

Za mistrovství se v národních soutěžích považuje pouze mistrovská soutěž na úrovni národní federace.

Výsledky podle tabulky C:

Výsledek, který se uvádí v sekundách, je součtem času parkuru, včetně korekcí, a 4 sekundy za každou pobořenou překážku (3 sekundy za každou pobořenou překážku v rozeskakování nebo ve druhé fázi dvoufázového skákání pokud jsou hodnocena podle tabulky C).

Soutěžící, kteří chtějí z výcvikových důvodu absolvovat soutěže, rozhodované podle tabulky A nebo C, musí o této skutečnosti informovat organizační výbor před vytvořením startovní listiny soutěže. Tito soutežící budou startovat v soutěži jako první. Soutěžící, kteří neohlásí tuto skutečnost, mohou být rozhodnutím sboru rozhodčích vyloučeni. Tento odstavec neplatí pro národní soutěže.

Poboření překážky:

Pády:

Neposlušnost:

Za neposlušnost jsou považovány následující chyby:

Omyl v parkuru:

Za omyl v parkuru se považuje, jestliže:

Překážky, které nejsou součástí parkuru musí být označeny překříženými praporky. Neopravený omyl má za následek vyloučení.

Opravený omyl v parkuru:

Chce-li soutěžící opravit omyl v parkuru musí se vrátit na místo, kde se omylu dopustil. Za opravený omyl v parkuru, který se penalizuje jako neposlušnost se považuje:

Zastavení před překážkou:

Za zastavení před překážkou se považuje, jestliže se kůň zastaví před překážkou, kterou má překonat, bez ohledu na to, zda ji poboří, nebo posune, či nikoliv. Jestliže se kůň zastaví před překážkou, aniž ji poboří a aniž couvne a okamžitě následuje skok z místa, není soutěžící penalizován, pokud ovšem překážku následným skokem z místa nepoboří.

Vybočení:

Za vybočení se považuje, jestliže se kůň vymkne ovládání jezdcem a mine překážku, kterou měl překonat. Jestliže se soutěžící po vybočení nepokusí o nový skok či znovu neskočí na třetí pokus překážku, je vyloučen.

Odepření pohybu:

Za odepření pohybu se považuje, jestliže kůň odmítá pohyb kupředu, zcela se zastaví z jakéhokoliv důvodu, provede několik půlobratů, vzpíná se nebo couvá. Za odepření poslušnosti se rovněž považuje, když jezdec na určitou dobu zastaví svého koně s výjimkou případu špatně opravené překážky. Zastavení se penalizuje jako zastavení před překážkou.

Hodnocení Vaše známka: nehodnoceno
Známka: 1,4 Známkovalo: 137 lidí 1 2 3 4 5
Známkujte jako ve škole !
Vaše reakce k článku
Datum poslední změny: 11. července 2005