Horses-Online.cz

Podmínky pro získání licence

Podmínky pro získání licence:

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence. K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek (neplatí pro jezdce voltiže, vytrvalostního ježdění, pony, spřežení a reiningu):

Opravné zkoušky:

Přerušení zkoušek:

Hodnocení zkoušky základního výcviku:

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce:

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky :

Pomůcky potřebné při zkouškách:

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují)

Časový program ZZVJ pro jezdce: