Horses-Online.cz

Drezurní úlohy základní

Drezurní úloha úvodní - děti (DU/2003)
Místo: Cvik: Body: Koeficient: Řídící myšlenky hodnocení:
1. A
X
Vjezd v pracovním klusu
Stát - nehybnost - pozdrav
10 - Kvalita klusu,
rovnost stání a přechody
2. C
E
Na levou ruku
Obrat vlevo
10 - Pravidelnost, ohnutí
a rovnováha
3. X
X
Kruh vlevo 10m
Kruh vpravo 10 m
10 - Pravidelnost, ohnutí a rovnováha včetně
plynulosti změny směru
4. X-B-F-A Pracovní klus 10 - Pravidelnost, rovnováha a ráznost
5. A-C Vlnovka o 4 obloucích 10 - Pravidelnost a rovnováha přechodu a cvalu
6. C a H
H - E
Pracovní cval vlevo
Pracovní cval
10 - Plynulost a rovnováha
přechodu a cvalu
7. E
E-K-A-F
Kruh vlevo 15 m
Pracovní cval
10 - Kvalita cvalu a
rovnost
8. F-X-H Změnit směr a v X pracovní klus
mezi H a C pracovní cval vpravo
10 - Rovnováha, plynulost
přechodu a rovnost
9. H-C-B Pracovní cval 10 - Kvalita cvalu a rovnost
10. B Kruh vpravo 15 m 10 - Kvalita cvalu, tvar a velikost kruhu
11. B-F-A Pracovní cval 10 - Kvalita cvalu
12. A
K
Pracovní klus
Střední krok
10 - Rovnováha a plynulost
přechodů
13. K-E Střední krok 10 - Pravidelnost a délka kroků
14. E-B Půlkruh 20 m ve volném
kroku na dlouhé otěži
10 2 Pravidelnost a délka kroků.
Prodloužení rámce
15. B-F
F
Střední krok
Pracovní klus
10 - Kvalita kroku,
přechod a klus
16. A
G
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
10 - Kvalita klusu, rovnost a
rovnováha do zastavení
A Opustit obdélník krokem na dlouhé otěži - - -
Souhrnné známky
- Chody (čistota, uvolněnost, pravidelnost) 10 2 -
- Kmih (ochota pohybovat se vpřed, pružnost kroků a skoků, pružnost hřbetu a aktivita zádě) 10 2 -
- Poslušnost (pozornost a důvěra, harmonie, lehkost a uvolněnost pohybů, přijetí přilnutí a lehkost předku) 10 2 -
- Sed jezdce (poloha), správnost a účinnost pomůcek 10 2 -
Maximální dosažitelný počet bodů = 250 bodů.
Informativní čas: 4 min.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení


Drezurní úloha Z1 (Z1/2000)
Místo: Cvik: Řídící myšlenky hodnocení:
1. A
X

C
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu
2. F-M Od stěny ke stěně Postavení a ohnutí,
pravidelnost a přesnost
3. C
A
Ze středu
Na pravou ruku
Ohnutí v obratech,
rovnost
4. E Střední krok Přechod, pravidelnost
5. C
C-A
Pracovní klus
Vlnovka o 3 obloucích, ukončit vpravo
Přechod, postavení a ohnutí,
přesnost
6. A-X-A Pracovní cval a kruh 1x kolem Vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost
7. A
A-X-C
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod, pravidelnost,
přesnost
8. C-X-C Pracovní cval a kruh 1x Vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost
9. C
H-K
K
Přímo
Střední cval
Pracovní cval

Prodloužení rámce,
pravidelnost, přechod
10. A
B-X-B
Pracovní klus
Kruh
Přechod, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost
11. A
X
Ze středu
Stát, pozdrav
Ohnutí v obratu, rovnost
přechod do zastavení, stání
A Odjezd volným krokem -
Bez společných známek.
Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení


Drezurní úloha Z2 (Z2/2000)
Místo: Cvik: Řídící myšlenky hodnocení:
1. A
X

C
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na pravou ruku
Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu
2. B-X-B Kruh Postavení v ohnutí,
pravidelnost a přesnost
3. A
C
Ze středu
Na levou ruku
Ohnutí v obratech,
rovnost
4. H-X-F

před F
Změnit směr a
nechat vytáhnout otěže
otěže zkrátit
Prodloužení rámce,
snížení hlavy a krku
5. A
K-H
Pracovní klus
Od stěny ke stěně
Přechod, postavení a ohnutí,
pravidelnost, přesnost
6. C Stát, 3 až 4 kroky zpět a stát
Středním krokem vchod
Zastavení, stání, rovnost,
pravidelnost, vzpřímení, přechod
7. C-X-C
X
mezi C a X
X
Kruh a přitom v
pracovní cval 1x kolem
Otěže povolit
Otěže zkrátit
Přesnost, ohnutí, vskok do cvalu,
prodloužení rámce,
snížení hlavy a krku
8. C
C-X-A
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod, pravidelnost,
přesnost
9. A
F-M
mezi M a C
Pracovní cval
Střední cval
Pracovní cval
Přechod, prodloužení a
zkrácení rámce,
pravidelnost
10. C
H-X-F
F
Pracovní klus
Změnit směr, střední klus lehký
Pracovní klus
Přechod, prodloužení a
zkrácení rámce,
pravidelnost
11. A
G
Ze středu
Stát, pozdrav
Ohnutí, rovnost, pravidelnost,
přechod do zastavení, stání
A Odjezd volným krokem
Bez společných známek.
Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení


Drezurní úloha Z3 (Z3/2000)
Místo: Cvik: Řídící myšlenky hodnocení:
1. A
X

C
Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu
2. A Stát
Pracovním klusem vchod
Přechod, stání, vykročení
3. F-X-H
C
Změnit směr
Kruh o průměru 10 m
Pravidelnost, ohnutí,
přesnost
4. B-A-E-C
C-X
Střední krok
Pracovní klus kruh průměr 20 m
Přechody, pravidelnost,
přesnost
5. X-C-X-C
C
Na kruhu pracovní cval jeden a půlkrát kolem
Pracovní klus
Vskok do cvalu, pravidelnost,
přesnost, přechod
6. C-X-A
A
Kruhy změnit
Pracovní cval a přímo
Pravidelnost, ohnutí,
vskok do cvalu
7. F-M-C-H
H-K
mezi K a A
Pracovní cval
Střední cval
Pracovní cval
Prodloužení a zkrácení
rámce,
rovnost, přechod
8. A
F-X-H
Pracovní klus
Změnit směr, střední klus
Přechod, prodloužení kroku,
pravidelnost
9. H
C
Pracovní klus
Stát, 3 - 4 kroky zpět a ihned střední krok
Přechod, zastavení, stání, rovnost,
pravidelnost, vzpřímení, vykročení
10. M
B-E-B
a mezi B a E
a mezi E a B
B
Pracovní klus
Kruh
Lehký klus
Pracovní klus
Přímo
Přechod, pravidelnost,
ohnutí, přesnost
11. A
X
Ze středu
Stát, pozdrav
Ohnutí v obratu, rovnost, pravidelnost,
přechod do zastavení, stání
A Odjezd volným krokem
Bez společných známek.
Maximální dosažitelný počet bodů = 110 bodů.
Informativní čas: 4 min., obdélník 20x40 m.
Penalizace (odečítá se): 1. omyl - 2 body, 2. omyl - 4 body, 3. omyl - vyloučení
Datum poslední změny: 4. října 2004